Sabtu, 12 April 2008

Cita-Cita Perjuangan

Untuk memperjuangkan hak, kepentingan dan kedaulatan rakyat dari semua kaum dan berkhidmat terutama sekali kepada rakyat jelata lapisan bawahan demi mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu, aman, makmur dan maju berasaskan demokrasi, keadilan sosial, cinta Negara dan nilai-nilai kerohanian dan kebudayaan yang luhur.

Tiada ulasan: